dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r. Łączny budżet projektu : 644 426,00 zł.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

W przypadku LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

 

Ebooki z projektu:

multicel ebook

I rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.1 – Fotowoltaika

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (92,3 MB)

 

 

multicel ebookII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.2 – Oskar Kolberg – życie i twórczość
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,9 MB)

 

 

 

multicel ebookIII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.3 – Szkolenie z języka angielskiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,5 MB)

 

 

multicel ebookIV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.4 – Szkolenie z języka niemieckiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (8,73 MB)

 

 

multicel ebookV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.5 – Szkolenie z bsługi komputera – poziom podstawowy i średniozaawansowany
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (12,6 MB)

 

 

multicel koronaI część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.1 – Produkt Lokalny – szanse i wyzwania
– Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
– Orkiestra dęta lokalną marką

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,4 MB)

 

multicel koronaII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.2 – Warsztaty Edukacji Globalnej
      – Odkrywanie tajemnic okolicy – Questing
      – Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (25,5 MB)

 

multicel koronaIII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.3 – Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych
      – Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
      – Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (24,7 MB)

 

multicel koronaIV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.4 – Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010
      – Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej
      – Ojczyzny bliższe

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (40,4 MB)

 

multicel koronaV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.5 – Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
      – Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,4 MB)

 

multicel publikacja dir
I część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.1 – Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (45,8 MB)

 

multicel publikacja dir
II część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.2 – Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

multicel publikacja dir
III część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.3 – Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (73,3 MB)

 

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze