platforma szkoleniowa

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

  • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
  • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
  • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
  • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r. Łączny budżet projektu : 644 426,00 zł.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

W przypadku LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

 

Ebooki z projektu:

multicel ebook

I rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.1 – Fotowoltaika

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (92,3 MB)

 

 

multicel ebookII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.2 – Oskar Kolberg – życie i twórczość
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,9 MB)

 

 

 

multicel ebookIII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.3 – Szkolenie z języka angielskiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,5 MB)

 

 

multicel ebookIV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.4 – Szkolenie z języka niemieckiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (8,73 MB)

 

 

multicel ebookV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.5 – Szkolenie z bsługi komputera – poziom podstawowy i średniozaawansowany
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (12,6 MB)

 

 

multicel koronaI część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.1 – Produkt Lokalny – szanse i wyzwania
– Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
– Orkiestra dęta lokalną marką

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,4 MB)

 

multicel koronaII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.2 – Warsztaty Edukacji Globalnej
      – Odkrywanie tajemnic okolicy – Questing
      – Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (25,5 MB)

 

multicel koronaIII część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.3 – Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych
      – Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
      – Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (24,7 MB)

 

multicel koronaIV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.4 – Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010
      – Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej
      – Ojczyzny bliższe

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (40,4 MB)

 

multicel koronaV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.5 – Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
      – Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,4 MB)

 

multicel publikacja dir
I część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.1 – Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (45,8 MB)

 

multicel publikacja dir
II część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.2 – Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

multicel publikacja dir
III część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.3 – Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (73,3 MB)

 

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

Dziedzictwo Kulinarne Szlaku Doliny Radomki

kalendarz doliny radomki 2020

Powiększ czcionki
Tryb kontrastowy