dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej

Będzie to szkolenie na temat: co to jest historia lokalna,czym ona jest dlaczego warto ją badać, gdzie jej szukać, jakie są źródła historyczne do poznania dziejów lokalnych itd.

Rekrutacja zakończona

Do pobrania:

IV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.4 – Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010
      – Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej
      – Ojczyzny bliższe

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (40,4 MB)

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze