dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

KGW pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

Szkolenie przewidziane jest dla kobiet kierujących Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu LGD. Ma na celu uświadomienie członkiniom, że można wykorzystać narzędzia ekonomiczne do realizacji celów społecznych. Szkolenie odbywać się będzie w dwóch etapach, stacjonarnie i e-learningowo.

Narzędzia ekonomiczne to sprzedaż, promocja produktu, narzędzia marketingowe, zatrudnianie etc., w ekonomii społecznej – służące ostatecznie celom społecznym.

Nieodłącznym elementem działalności w zakresie ekonomii społecznej jest sprzedaż – produktów lub usług. Organizacja pozarządowa może sprzedawać usługi lub produkty w ramach dwóch form swojej działalności:

  • działalności odpłatnej pożytku publicznego
  • działalności gospodarczej.

 

Rekrutacja zakończona

Do pobrania

multicel publikacja dir
I część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.1 – Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (45,8 MB)

 

 

Aby zapisać się na szkolenie należało wypełnić formularz rekrutacyjny

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze