dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne

Będzie to szkolenie z podstaw prawnych tworzenia organizacji pozarządowych, udzielania praktycznych informacji z tej dziedziny – jak założyć organizacje pozarządową, jakie dokumenty są do tego potrzebne, gdzie ich szukać itd.

Rekrutacja zakończona

Do pobrania:

V część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.5 – Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
      – Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,4 MB)

 

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zero Waste

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka