platforma szkoleniowa

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Instytut Komunikacji Niewerbalnej w języku angielskim, który jest poświęcony odkrywaniu faktów i mitów wykrywania kłamstwa.