platforma szkoleniowa

Przekazujemy w Państwa ręce Biuletyn podsumowujący zaledwie część aktywności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w obszarze realizacji zadań publicznych. Aby móc je realizować Stowarzyszenie uczestniczyło w postępowaniach konkursowych dofinansowanych przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Realizowane projekty dotyczyły jednego ważnego obszaru jakim jest „Ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: natomiast zrealizowane zostały poprzez różne zadania.

Biuletyn LGD RdR

Każdy z tych projektów skrywa w sobie konkretne zadania i działania realizowane w jego obszarze. Zapraszamy więc Państwa do zapoznania się z naszymi działaniami. Zachęcamy do ich oceny, a także do inspirowania nas swoimi pomysłami.