dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Nasze publikacja do pobrania

 

elearning 
E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
– Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj

  

ebook

E-learning w edukacji III sektora na wsiach

– dobre praktyki szkoleniowe
(e-book on-line)

czytaj

 

 

multicel ebook

I rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.1 – Fotowoltaika

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (92,3 MB)

 

 

 

multicel ebook

II rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.2 – Oskar Kolberg – życie i twórczość
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,9 MB)

 

 

 

multicel ebook

III rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.3 – Szkolenie z języka angielskiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,5 MB)

 

 

multicel ebook

IV rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.4 – Szkolenie z języka niemieckiego – poziom podstawowy
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (8,73 MB)

 

 

multicel ebook

V rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.5 – Szkolenie z bsługi komputera – poziom podstawowy i średniozaawansowany
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (12,6 MB)

 

 

I część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.1 – Produkt Lokalny – szanse i wyzwania
– Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
– Orkiestra dęta lokalną marką

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,4 MB)

 

II część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.2 – Warsztaty Edukacji Globalnej
      – Odkrywanie tajemnic okolicy – Questing
      – Ekomuzeum – żywa kolekcja naturalnego i kulturowego dziedzictwa

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (25,5 MB)

 

III część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.3 – Kreowanie Marki Lokalnej poprzez tworzenie gier planszowych
      – Współpraca modelowa – warsztaty budowania partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
      – Digitalizacja źródeł historii lokalnej i edukacji historycznej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (24,7 MB)

 

IV część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.4 – Podstawy obsługi Programu MS Power Point 2010
      – Warsztaty pracy historyka – badacza historii lokalnej
      – Ojczyzny bliższe

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (40,4 MB)

 

V część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

cz.5 – Tradycje Lokalne – rekonstrukcja, promocja, edukacja
      – Tworzenie i Działalność Organizacji Pozarządowej. Podstawy prawne

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (19,4 MB)

 

multicel publikacja dir

I część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.1 – Koła Gospodyń Wiejskich pomysłem na przedsiębiorczość społeczną

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (45,8 MB)

 

multicel publikacja dir

II część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.2 – Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

multicel publikacja dir

III część publikacji  będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.3 – Obsługa ruchu turystycznego w turystyce wiejskiej

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (73,3 MB)

 

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zero Waste

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka