dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Mniejszości narodowe i wyznaniowe

Świadomość własnej tożsamości, przynależności społecznej i kulturowej jest bardzo istotna we współczesnym świecie. Coraz częściej pojawiają się inicjatywy popularyzujące historię „małych ojczyzn”, pomocne w poznawaniu regionalnej tradycji i kultury. Znacząca część dziejów największych miast regionu radomskiego była tworzona przez cudzoziemskich osadników – Żydów, Niemców, Rosjan, Ormian, Romów a nawet Szkotów. Każda z tych grup społecznych pozostawiła po sobie w różnym okresie ciekawą historyczną i kulturową spuściznę. Cudzoziemcy przyczynili się do rozwoju gospodarczego wielu ośrodków na terenie południowego Mazowsza. Dzięki nim rozwinęły się nowe gałęzie przemysłu m.in. hutnictwo, precyzyjny przemysł zbrojeniowy, tkacki czy garbarski. Zawdzięczamy im rozwój handlu i zakładanie licznych zakładów rzemieślniczych. Po tych grupach narodowościowych, liczących nawet 80 % ludności w naszych miastach, do czasów nam współczesnych pozostały nieliczne skupiska. Dlatego warto bliżej poznać ich kulturę, tradycje i tragiczne losy, aby lepiej zrozumieć ich historię i nawiązać dialog z tymi, którzy ocaleli.

 

Rekrutacja została zakończona

Aby zapisać się na szkolenia należało skorzystaj z zakładki rekrutacja

 elearning
E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
– Mniejszości narodowe i wyznaniowe
(e-book on-line)

czytaj

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze