Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowe

  • Drukuj

 Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowe realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z zasadami prowadzenia księgowości, wzorcowym planem kont, rachunkowością, podatkami w organizacji jak też aktami prawnymi dotyczącymi księgowości w organizacji pozarządowej. Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną.

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia. 

 

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html