NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

O projekcie

 „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” to projekt skierowany do osób w każdym wieku – tak do młodzieży, jak i do osób w wieku 50+, zamieszkujących powiaty: przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencję i wzbogacić wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich poprzez udział w szkoleniach e - learningowych.
Uczestnikami szkoleń mogą być zarówno pracownicy lub członkowie organizacji pozarządowych, wolontariusza, jak i osoby zainteresowane tematyką działania organizacji społecznościowych na obszarach wiejskich. Metoda szkoleń e – learningowych zapewnia różnorodność środków przekazu i ich interaktywność, tak by uczestnicy nigdy się nie nudzili. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki Dodatkowo pozwala korzystać z profesjonalnego doradztwa prowadzonego przez tutorów przygotowujących materiały opublikowane w panelu e – learningowym.

Projekt ma zapewnić wsparcie szkoleniowo – doradcze małych i nowo powstałych organizacji, grup inicjatywnych, grup formalnych i nieformalnych. Udostępnia innowacyjne narzędzia opieki merytorycznej w formie bezpłatnych szkoleń e – learningowych i doradztwa. Ma pomóc w uzyskaniu samodzielność przez organizacje wiejskie w zakresie zarówno bieżącej działalności, jaki i pozyskania środków finansowych na realizacje projektów na rzecz społeczności wiejskiej.

Szkolenia prowadzone są z zakresu następujących Modułów:
•    Prawo-technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społecznościowych;
•    PR i promocji NGO, reklamy społecznej;
•    Tworzenia partnerstw i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną;
•    Sponsoringu i fundraisingu - tworzenie umowy i oferty sponsorskiej;
•    Pozyskania środków na działanie i rozwój (przygotowanie projektów o dotację lub grant – szkolenie praktyczne);
•    Zarządzania, monitoringu i ewaluacji projektów - w tym także obowiązki sprawozdawcze;
•    Alternatywnych źródeł  pozyskania funduszy (darowizny, spadki itp.);
•    Finansów w organizacji pozarządowej;
•    Zasady i przepisów dotyczących organizacji wolontariatu.

Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad i grudzień 2012 r. skorzystać z wybranych bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów.


W trakcie szkolenia zapewnione będzie wszystkim korzystającym ze szkoleń na platformie e – learningowej opieka techniczna wykonawcy platformy oraz merytoryczne wsparcie tutorów – trenerów specjalizujących się w wybranej dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia. Użytkownikom platformy zapewniony będzie całodobowy dostęp do szkoleń, dostęp do forum tematycznego i możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji on – line  z tutorami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z wybranego modułu/modułów i wypełnią test weryfikujący zdobytą wiedzę, otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie  wiedzy i umiejętności wykorzystywanej w przyszłości do działalności społecznej.

Wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom mają charakter bezpłatny.

 

ebook

 

E-learning w edukacji III sektora na wsiach
- dobre praktyki
szkoleniowe
(e-book on-line)

czytaj

 

 

Dodatkowe informacje