NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Obsługa komputera 2

Kurs  obsługi  komputera  30  godzin.

Elementy zestawu komputerowego. System operacyjny

 • Wnętrze komputera
 • Urządzenia poza obudową komputera
 • Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy
 • System operacyjny, oprogramowanie
 • Pulpit, okna
 • Operacje na plikach i folderach
 • Panel sterowania
 • Pomoc w systemie
 • Praca w kilku aplikacjach,

Usługi w sieciach Komputerowych

 • Sieci komputerowe, Sieci lokalne, Sieci rozległe,
 • Internet (protokoły TCP/IP),
 • WWW (domeny, budowa adresu),
 • Przeglądarka WWW, Wyszukiwarka WWW, Drukowanie stron WWW,
 • Wypełnianie formularzy (ochrona danych),
 • Dodawanie do ulubionych,
 • Poczta e–mail, netykieta, załączniki poczty, książka adresowa,
 • Zagrożenia – wirusy,
 • Mechanizmy zabezpieczania informacji: programy antywirusowe, autoryzacja i uwierzytelnianie, komunikacja szyfrowana
 • Powtórzenie wiadomości,

Edycja i przetwarzanie tekstu –

 • Podstawy pracy z programem MS Word,
 • Edycja i formatowanie tekstu,
 • Ustawienia programu,
 • Wstawianie obiektów do tekstu, Wstawianie grafiki (clipart) i rysunek z pliku,
 • Korekta tekstu,
 • Praca z akapitem, obramowanie i cieniowanie akapitu,
 • Wypunktowanie tekstu,
 • Zapisywanie plików pod inną nazwą lub w innym formacie,
 • Tabele,
 • Praca z dokumentem wielostronicowym, nagłówek i stopka dokumentu
 • Drukowanie dokumentu,

Grafika menadżerska i prezentacyjna – Power Point

 • Praca z aplikacją — podstawy programu, tworzenie prezentacji,
 • Formatowanie tekstów,
 • Wstawianie i formatowanie obrazów, rysunków,
 • Animacje — Wprowadzenie efektu animacji do wybranych elementów,
 • Dodawanie, formatowanie i praca z obiektów graficznych,
 • Wykresy/diagramy, autokształty,
 • Schemat organizacyjny (grafika Smart-Art.),
 • Drukowanie — przygotowanie materiałów informacyjnych do wydruku,
 • Pokaz, przygotowanie pokazu – próba tempa,

Arkusze kalkulacyjne

 • Praca z aplikacją – podstawy,
 • Formatowanie komórek,
 • Funkcje: suma, iloczyn, max, min, średnia
 • Wykresy i diagramy,
 • Dane szukanie i zamiana danych; sortowanie danych wg określonego kryterium,
 • Drukowanie dokumentu.

 

Rekrutacja

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny

Dodatkowe informacje