NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Nowe umiejętności - nowe szanse – kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

Po realizacji zagadnień kursu w formie stacjonarnej przewidujemy przeprowadzenie 20 godzin kursu w formie e-learningowej. Każdy z uczestników otrzyma opracowany przez wykładowcę zestaw zadań do wykonania utrwalający nabyte umiejętności podczas szkolenia stacjonarnego.

Ta forma doskonalenia swoich umiejętności skierowana jest przede wszystkim do osób przejawiających aktywność społeczną, przynależących do grup formalnych i nieformalnych np. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.

Główne cele kursu to:

  • Podniesienie świadomości obywateli w zakresie potrzeb edukacyjnych;
  • Podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera grupy obywateli gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ”Dziedzictwo i Rozwój”;
  • Podniesienie aktywności grupy uczestników/uczestniczek na lokalnym rynku działalności społecznej poprzez nabycie nowych umiejętności i wykorzystanie  ich w praktyce.

 

Rekrutacja zakończona

Do pobrania

multicel Dziedzictwo i Rozwój
II część publikacji 
będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój


cz.2 - Nowe umiejętności - nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

 

Aby zapisać się na szkolenie należało wypełnić formularz rekrutacyjny

Dodatkowe informacje