Prowadzenie organizacji pozarządowej

  • Drukuj

Szkolenie w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowej: 36 godzin.

  • Formy prawne możliwe przy zrzeszaniu się organizacji pozarządowych,
  • Prowadzenie księgowości w organizacji,
  • Sprawozdawczość finansowa, księgowa, merytoryczna w organizacji,
  • Organizacja pożytku publicznego w stowarzyszeniu,
  • Pomoc  administracyjna i prawna przy prowadzeniu organizacji, pomoc dla OSP, KGW, UKS, Klubów sportowych , instytucji kultury  i  innych.

 

Rekrutacja

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny