NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Pozyskanie środków na działanie i rozwój organizacji pozarządowych

Witam Państwa,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym z zakresu „Pozyskanie środków na działanie i rozwój organizacji pozarządowych” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach zadania pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z pozyskaniem środków na działanie i rozwój organizacji, czyli gdzie szukać i jak znaleźć środki na działalność. Jak pozyskać finanse z Unii Europejskiej, budżetu państwa, odpłatnej i nieodpłatnej działalności, zbiórek publicznych. Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. 

Zapraszam zatem Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

Michał Komorek

 

Dodatkowe informacje