NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Folklor - ważny element życia mieszkańców wsi

Przedstawiamy temat, który nie tylko wiązał się z życiem codziennym ale także dotyczył wszystkich dziedzin życia mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jest to folklor, czyli potoczna nazwa szeroko pojętej kultury ludowej. Całość tematu została podzielona na trzy części.

Część I wstępna, przybliża folklor jako szeroko pojętą kulturę ludową. Ukazuje sylwetki 2 wybitnych badaczy i dokumentalistów folkloru: Oskara Kolberga urodzonego w Przysusze oraz współczesnego etnografa prof. Andrzeja Bieńkowskiego. W części tej przedstawiono także instytucje, działające w regionie radomskim, które zajmują się propagowaniem kultury ludowej: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

W części II przedstawiono elementy materialne kultury ludowej: budownictwo wiejskie, strój ludowy, ze szczególnym uwzględnieniem stroju opoczyńskiego, instrumenty ludowe oraz rękodzieło ludowe wraz z ginącym zawodami /ze względu na obszerna tematykę scharakteryzowano 2 zawody: garncarstwo i hafciarstwo/.

Część III to zapoznanie z elementami duchowymi folkloru: zwyczaje i obrzędy ludowe, podania, zagadki i przysłowia ludowe, muzyka, tańce oraz pieśni. Przedstawia się tu dwa obrzędy ludowe: dożynki i zapusty /lub ścięcie śmierci – obrzęd który zachował się tylko w Jedlińsku/. Omawiając w tej części muzykę i śpiew zapoznano z muzykami działającymi w regionie radomskim wraz z ich dorobkiem oraz najważniejszymi przeglądami folklorystycznymi.

Rekrutacja została zakończona

Aby zapisać się na szkolenia należało skorzystaj z zakładki rekrutacja

ebook 

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
- Folklor - ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj

Dodatkowe informacje