W mrokach prehistorii, bohaterowie, rycerstwo średniowiecza....

  • Drukuj

Moduł jest kompilacją dwóch zagadnień. Pierwszy obszar opracowania dotyczy atrakcyjności regionu i osadnictwa prehistorycznego oraz najznamienitszych przedstawicieli rycerstwa w naszym regionie. II część modułu przypomina o chlubnych tradycjach przemysłu w regionie.

Położona z dala od ważnych handlowych i komunikacyjnych szlaków Przysucha miała utrudniony start rozwojowy. Na przestrzeni wieków, podczas wielu podziałów administracyjnych znajdowała się na obrzeżach powiatów i województw. Peryferyjność korzystnie wpłynęła na jej dzieje tylko w okresie wojen, przemarszów wojsk, podczas których ominęły ją dotkliwe grabieże i zniszczenia.

Rekrutacja została zakończona


Aby zapisać się na szkolenia należało skorzystaj z zakładki rekrutacja

 

ebook 

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
- Folklor - ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj