NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Szkolenia – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przekazujemy w nim informację, które dotyczyć będą realizowanych przez nas konkursów o wybór wniosków, w tym na podjęcie działalności gospodarczej w ramach której premia wynosi 50 000,00 zł; z zakresu rozwoju działalności dla istniejących przedsiębiorstw (kwota wsparcia w wysokości 200 000,00 zł), jak również z zakresu działań projektów grantowych mających na celu rozwój społeczności lokalnych, w ramach których na realizację inicjatyw przekazujemy granty w wysokości od 5000,00 zł do 40 000,00 zł. Uzupełnieniem informacji o w/w szkoleniach będzie moduł w którym przedstawiamy informację o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023, przedstawiając działania i kierunki rozwoju obszaru LSR.

Poszczególne szkolenia dostępne są pod adresami

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Dodatkowe informacje