NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Szkolenie - wdrażanie LSR "Razem dla Radomki"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W szkoleniu przedstawiamy zakres działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” na lata 2014-2020, omawiamy główne kierunki rozwoju, główne inicjatywy które zamierzamy w tym okresie realizować. Przedstawiamy informacje o tym, co będziemy i realizujemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaprezentujemy również informacje o konkursach na nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działalności gospodarczej, projektów grantowych, inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury publicznej czy też Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.

Zachęcamy do udział w bezpłatnym szkoleniu.

Zgłoszenie

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem  www.rekrutacja.elearning-szkolenia.eu

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dodatkowe informacje