Szkolenie - projekty grantowe

  • Drukuj

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu projektów grantowych LGD  „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W szkoleniu przedstawiamy informacji o zaplanowanych przez LGD projektach grantowych, czyli konkursach w których wybieramy inicjatywy, pomysły na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności na terenie gmin tworzących nasze Stowarzyszenie. W ramach projektów grantowych przekazujemy wsparcie finansowe w kwotach od 5000,00 zł do 15 000,00 zł. W szkoleniu przedstawiamy zakres wsparcia, wytyczne, informację o sposobie przygotowania projektów, kryteriach wyboru.

Zachęcamy do udział w bezpłatnym szkoleniu.

Zgłoszenie

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem  www.rekrutacja.elearning-szkolenia.eu

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.