dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

platforma szkoleniowa

Spotkania aktywizacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
z siedzibą w Radomiu

wraz z Partnerami:

Powiatem Przysuskim, Powiatem Radomskim,
Powiatem Szydłowieckim i Powiatem Zwoleńskim

zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach aktywizujących dotyczących
realizacji projektu:

„E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”

Spotkania odbędą się w dniach:

05 listopada 2012r. o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
06 listopada 2012r. o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze
Al. Jana Pawła II 10
07 listopada 2012r. o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
Pl. M. Konopnickiej 7
08 listopada 2012r. o godzinie 14.00
w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
ul. Władysława Jagiełły 4

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu oraz zaprezentowana zostanie
platforma eFront stanowiąca podstawę panelu e – learningowego utworzonego na potrzeby
szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu.

Udział w spotkaniu informacyjno – warsztatowym jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu:
Ul. Wernera 9/11, 26 -600 Radom
tel. 048 38 58 997
tel./fax 048 38 58 996
e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl

Potwierdzenie uczestnictwa nie jest konieczne, ale ułatwi
przygotowania organizacyjne. Dziękujemy!

Platforma e-learningowa

Informujemy iż w dniu 1 listopada 2012 roku uruchomiliśmy platformę e-learningową, z której korzystać mogą wszyscy uczestnicy projektu. Każdy uczestnik otrzyma indywidualne hasło do wybranego modułu na wskazany w Ankiecie rekrutacyjnej adres e-mail. Aktywacja kontra uczestnika dotyczyć będzie okresu 30 dni, w trakcie którego uczestnik uzyska dostęp do materiałów edukacyjnych po zalogowaniu się na indywidualne konto.


W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie działania platformy prosimy o kontakt z naszym zespołem.

Materiały promocyjne do pobrania

W zakładce Do pobrania dostępne są materiały promocyjne projektu: plakat oraz ulotka, a także informacja o projekcie.

Serdecznie zachęcamy do rozpowszechniania materiałów promocyjnych drogą elektroniczną, zamieszczeniu na swoich stronach internetowych lub np. poprzez umieszczanie ich w galeriach użytkowników portali społecznościowych.

(plakaty i ulotki w wersji elektronicznej zostaną dostarczone)

Trwa nabór uczestników

Od 1 września 2012 roku prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”.

Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, działasz lub chcesz czynnie działać w organizacjach społecznych, realizować autorskie projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne, ekologiczne, sportowe itp., masz dostęp do Internetu i lubisz nietuzinkowe metody zdobywania wiedzy i umiejętności zapaszmy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e – learningowych. Poznasz technikę obsługi panelu e – learningowego, zdobędziesz nowe umiejętności i wiedzę praktyczną do wykorzystania w działalności społecznej na rzecz swojej miejscowości i mieszkańców, szkoły, organizacji, a w trakcie udziału w szkoleniu możesz skorzystać z profesjonalnego doradztwa prowadzonego przez tutorów (Kadra dydaktyczna).
W zakładce Rekrutacja możesz zapoznać się z Regulaminem udziału w projekcie oraz wypełnić Ankietę rekrutacyjną by uzyskać hasło do wybranego modułu szkoleniowego. Moduł pozostanie aktywny przez okres 30 dniu. W tym czasie o każdej porze dnia i w każdym miejscu możesz korzystać ze szkolenia i doradztwa.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

Dziedzictwo Kulinarne Szlaku Doliny Radomki

kalendarz doliny radomki 2020

Powiększ czcionki
Tryb kontrastowy