dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Rekrutacja

Rekrutacja – Multimedialne Centrum Edukacji

Aby zapisać się na kurs w grupie kursów Multimedialne Centrum Edukacji – należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się w zakładce wybranego kursu.

Rekrutacja – kurs E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Od 15 kwietnia 2013 r. trwa rekrutacja do projektu „E- learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Rekrutacja uczestników prowadzona jest metodą elektroniczną. Warunkiem udziału w szkoleniach jest wypełnienie elektronicznej Ankiety rekrutacyjnej zawierającej zgłoszenie imienne uczestnika O udziale w szkoleniu zadecyduje wybór samego uczestnika co do Modułu szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego.

Przed wypełnieniem Ankiety rekrutacyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Udział osób niepełnoletnich w projekcie będzie możliwy po wskazaniu w elektronicznym formularzu danych kontaktowych rodzica/opiekuna uczestnika projektu i wyrażania przez niego zgody na udział kandydata w szkoleniach.

KONTAKT:
Biuro Projektu
ul. Wernera 9/11
26 -600 Radom
Tel. 48 38 58 997
Tel./fax 48 38 58 996
adres e – mail: zarzad@razemdlaradomki.pl

Rekrutacja – kurs E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach
Rekrutacja zakończona

Od 1 września 2012 r. trwa rekrutacja do projektu „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”. Rekrutacja uczestników prowadzona jest metodą elektroniczną. Warunkiem udziału  w szkoleniach jest wypełnienie elektronicznej Ankiety rekrutacyjnej zawierającej zgłoszenie imienne uczestnika O udziale w szkoleniu zadecyduje wybór samego uczestnika co do Modułu szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatów: przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński:
•    młodzież szkół średnich zainteresowaną działaniami organizacji pozarządowych, wolontariatem młodzieży, pozyskaniem sponsorów, fundatorów, partnerów, środków finansowych na realizacje autorskich projektów społecznych, kulturalnych, sportowych dla młodzieży, projektów międzynarodowej wymiany kulturalnej młodzieży,
•    pracowników organizacji pozarządowych,
•    aktywnych członków wiejskich NGO,
•    członków oddziałów terenowych stowarzyszeń i fundacji,
•    wiejskie stowarzyszenia działające na rzecz wsi i miejscowości wiejskich (zarejestrowane w KRS lub nie) m.in. towarzystwa edukacyjne, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne,
•    wolontariuszy w każdym wieku,
•    osoby, które jak dotąd nie należały do żadnej organizacji pozarządowej ale mają pomysł/projekt, którego realizacja przyniesie korzyści społeczne, kulturalne na obszarze miejscowości wiejskiej w której żyje lub w społeczności, na rzecz której chcą działać.

Przed wypełnieniem Ankiety rekrutacyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w projekcie.

Udział osób niepełnoletnich w projekcie będzie możliwy po wskazaniu w elektronicznym formularzu danych kontaktowych rodzica/opiekuna uczestnika projektu i wyrażania przez niego zgody na udział kandydata w szkoleniach.

Organizacje mogą delegować więcej niż 1 osobę do udziału w szkoleniu lub module szkoleniowym.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze