platforma szkoleniowa

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

 • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
 • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
 • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
 • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

multicel ebook

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

 • Fotowoltaika i energia odnawialna
 • Oskar Kolberg – życie i twórczość
 • Szkolenie z języka angielskiego (poziom podstawowy)
 • Szkolenie z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
 • Szkolenie z obsługi komputera – poziom średnio-zaawansowany

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

 • Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne
 • Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej

W przypadku LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

 • KGW pomysłem na przedsiębiorczość społeczną
 • Nowe umiejętności – nowe szanse – kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu.

W przypadku LGD „JAKSA”:

 • Prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Kurs komputerowy

 

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Od 15 kwietnia 2013 r. trwa rekrutacja do projektu „E- learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.

Zapraszamy na szkolenia:

 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor
 • Witold Gombrowicz – Biografia
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe
 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku

Aby zapisać się na szkolenia skorzystaj z zakładki rekrutacja

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

Dziedzictwo Kulinarne Szlaku Doliny Radomki

kalendarz doliny radomki 2020

Powiększ czcionki
Tryb kontrastowy