dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej jest to projekt współpracy współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest on inicjatywą  partnerską 4 Lokalnych Grup Działania  z 2 województw:

 • LGD „Razem dla Radomki” – woj. mazowieckie,
 • LGD JAKSA – woj. małopolskie,
 • LGD Korona Północnego Krakowa – woj. małopolskie
 • oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. mazowieckie.

Projekt będzie realizowany do września 2014 r.

Szczególny nacisk w tym projekcie został położony  na wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania takich jak e-learning i e-book. Zakres szkoleń realizowanych przez poszczególne Grupy Działania jest bardzo szeroki i wynika z potrzeb lokalnego rynku.

multicel ebook

W przypadku LGD „Razem dla Radomki” są to  szkolenia e-learningowe:

 • Fotowoltaika i energia odnawialna
 • Oskar Kolberg – życie i twórczość
 • Szkolenie z języka angielskiego (poziom podstawowy)
 • Szkolenie z języka niemieckiego (poziom podstawowy)
 • Szkolenie z obsługi komputera – poziom średnio-zaawansowany

W przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa:

 • Tworzenie i działalność organizacji pozarządowej, podstawy prawne
 • Warsztat pracy historyka – badacza historii lokalnej

W przypadku LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:

 • KGW pomysłem na przedsiębiorczość społeczną
 • Nowe umiejętności – nowe szanse – kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu.

W przypadku LGD „JAKSA”:

 • Prowadzenie organizacji pozarządowej
 • Kurs komputerowy

 

E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa

Od 15 kwietnia 2013 r. trwa rekrutacja do projektu „E- learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.

Zapraszamy na szkolenia:

 • Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
 • Oskar Kolberg a współczesny folklor
 • Witold Gombrowicz – Biografia
 • Mniejszości narodowe i wyznaniowe
 • W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku

Aby zapisać się na szkolenia skorzystaj z zakładki rekrutacja

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zapraszamy do doliny Radomki

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka