dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

Witamy w szkoleniach przygotowanych dla projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych współfinansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenia skierowane są do członków organizacji pozarządowych, osób indywidualnych – liderów środowisk wiejskich, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia oferowane w projekcie mają na celu budowanie silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, wzmacnianie ich kompetencji i potencjału,  pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających lokalne społeczności.  

Dla 3 najaktywniejszych uczestników szkoleń przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt RTV/AGD), a dla najaktywniejszych organizacji możliwość udziału w wyjeździe studyjnym połączonym z prezentacją dobrych praktyk w NGO.

Zachęcamy do udziału w projekcie i rejestrację na szkolenia poprzez dostępny formularz na stronie  http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html

Szkolenia poświęcone są następującemu zakresowi tematycznemu:

  • PR i Promocja NGO. Reklama Społeczna
  • Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną
  • Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich
  • Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowej.
  • Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.
  • Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze