dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Fotowoltaika i energia odnawialna

Podczas tego modułu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat fotowoltaiki oraz zasadami działania systemów fotowoltaicznych. Będą mieli również możliwość zgłębić wiedzę na temat  projektowania inwestycji, zapoznają się z kryteriami doboru komponentów. Znajdą się w nim również lekcje dotyczące materiałów i technologii wykorzystywanych w fotowoltaice czy praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego. Zostaną poruszone również kwestie uregulowań prawnych oraz źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych.

Autor szkolenia:

Adam Rółkowski,
Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku elektrotechnika, inżynier/integrator systemów odnawialnych źródeł energii elektrycznej, trener fotowoltaiki.

Rekrutacja: zakończona

Do pobrania:

 

multicel ebook

I rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.1 – Fotowoltaika

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (92,3 MB)

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zero Waste

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka