dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Oskar Kolberg – życie i twórczość

W tym szkoleniu uczestnicy będą mogli bliżej poznać postać Oskara Kolberga. Zostaną poruszone takie kwestie jak rola i wkład w rozwój etnologii i folklorystyki. Zostanie przedstawiona postać Kolberga jako dokumentalisty i badacza terenowego. Uczestnicy zapoznają się również z kulturą innych narodów słowiańskich i europejskich a którą możemy znaleźć w pracach Kolberga. Zostanie przedstawiona również sylwetka Oskara Kolberga jako kompozytora, teoretyka muzyki i krytyka muzycznego. Nie zabraknie również kalendarium oraz wydarzeń związanych z obchodami Roku Kolbergowskiego.

Rekrutacja zakończona

Do pobrania:

multicel ebookII rozdział publikacji będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki

cz.2 – Oskar Kolberg – życie i twórczość
zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (27,9 MB)

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny

f (92,3 MB)

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze