dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Witamy w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych dla projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu projektu Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej

Szkolenia skierowane są do organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, przedstawicieli grup nieformalnych/grup inicjatywnych, pracowników instytucji publicznych, oraz do wszystkich osób,  które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Szkolenia oferowane w projekcie mają na celu budowanie silnego sektora organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, wzmacnianie ich kompetencji i potencjału,  pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających lokalne społeczności.  

Zachęcamy do udziału w projekcie i rejestrację na szkolenia poprzez dostępny formularz na stronie  http://elearning-szkolenia.eu/formularz9/index.html

E-learning jest prostym i efektywnym systemem przekazywania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych takich jak komputer i Internet.

Na platformie e-learningowej udostępnione zostaną nowe moduły szkoleniowe dotyczące tematów:

  • Innowacje społeczne,
  • Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania z elementami kursu z ochrony danych osobowych. Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • Konkursy i dotacje dla organizacji pozarządowych. Zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji. Współpraca z gminami i fundusze sołeckie,
  • Wolontariat a e-wolontariat.Wolontariat szkolny.
  • Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych,
  • Projekty Grantowe w LGD. Co to takiego?
  • Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu budowania stron internetowych Word Press i profili na kanałach społecznościowych.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze