dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Autorzy szkoleń

Adam Rółkowski,

Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku elektrotechnika, inżynier/integrator systemów odnawialnych źródeł energii elektrycznej, trener fotowoltaiki.

Agnieszka Zarychta

Agnieszka Zarychta-Wójcicka, historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych, absolwentka UMCS w Lublinie. Kustosz dyplomowany w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Autorka ponad dwudziestu opracowań, artykułów i katalogów wystaw z zakresu historii regionu, społeczno-politycznej i gospodarczej działalności rodu Dembińskich oraz spółdzielczości w okresie międzywojennym. Specjalizuje się w badaniach nad wielką własnością ziemską w XVIII i XIX wieku. Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Odznaczona honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Agnieszka Szyszka Fereniec

Agnieszka Szyszka-Fereniec lektor języka angielskiego, absolwentka Clark University from Worcester, Massachusetts, Społecznej Akademi Nauk w Warszawie oraz Politechniki Radomskiej. Nauczycielka języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Lektor języka angielskiego w szkołach językowych na terenie województwa mazowieckiego.

Izabela Sawicka

Lektor języka niemieckiego, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Filologia Germańska, Uniwersytetu Rzeszowskiego w specjalności Translator. Interesuje się turystyką. Posiada tytuł Technika Obsługi Ruchu Turystycznego.

Władysław Błaszko

Absolwent Wyższej Szkoły pedagogicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – podstawy informatyki, systemy operacyjne, podstawy programowania strukturalnego i obiektowego, sieci komputerowe, systemy komputerowe, urządzenia techniki komputerowej. Wykładowca przedmiotów – podstawy informatyki, technologia informacyjna, organizacja i architektura komputera, grafika komputerowa, techniki multimedialne, sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne, administrowanie serwerami sieciowymi, aktywne urządzenia sieci LAN i WAN, rozległe bazy danych, sieci radiowe WLAN, serwery sieciowe, projektowanie sieci komputerowych

Dominika Świtkowska

Dominika Świtkowska – dr nauk humanistycznych, pracuje w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Autorka tomu wywiadów poświęconych Jerzemu Szymkowiczowi-Gombrowiczowi, bratu Witolda Gombrowicza, „A to był Gombrowicz!” Tom wspomnieniowy poświęcony Jerzemu Szymkowiczowi-Gombrowiczowi (2012). Współredaktorka publikacji Muzeum Witolda Gombrowicza; publikacje w zbiorowych tomach pokonferencyjnych. Mieszka w Radomiu.

Jerzy Kwaśniewski

Jerzy Kwaśniewski urodzony w 1958 roku w Końskich. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Przysusze.

Działalność społeczna; 1978-2000 członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich, 1988-1990 radny rady narodowej Miasta i Gminy w Przysusze (członek Prezydium i Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury), 1994-1998 radny rady Gminy i Miasta Przysucha (członek zarządu gminy), od 2004 współzałożyciel i  prezes Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, od 2009  członek Rady LGD „Razem dla Radomki”.

Publikacje: „Biblioteka Publiczna w Przysusze 1949-1999” (Przysucha 1999), współautor „50. Dni Kolbergowskie” (Przysucha 2009).

Odznaczenia: 1990 – Medal Za Zasługi dla Województwa Radomskiego, 1993 – Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich, 1996 – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury.

Hobby: Literatura, regionalizm, wędkarstwo.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zapraszamy do doliny Radomki

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka