dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

W mrokach prehistorii, bohaterowie, rycerstwo średniowiecza….

Moduł jest kompilacją dwóch zagadnień. Pierwszy obszar opracowania dotyczy atrakcyjności regionu i osadnictwa prehistorycznego oraz najznamienitszych przedstawicieli rycerstwa w naszym regionie. II część modułu przypomina o chlubnych tradycjach przemysłu w regionie.

Położona z dala od ważnych handlowych i komunikacyjnych szlaków Przysucha miała utrudniony start rozwojowy. Na przestrzeni wieków, podczas wielu podziałów administracyjnych znajdowała się na obrzeżach powiatów i województw. Peryferyjność korzystnie wpłynęła na jej dzieje tylko w okresie wojen, przemarszów wojsk, podczas których ominęły ją dotkliwe grabieże i zniszczenia.

Rekrutacja została zakończona

Aby zapisać się na szkolenia należało skorzystaj z zakładki rekrutacja

 

elearning E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
– Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze