platforma szkoleniowa

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach zadania pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się swoją wiedzą z grupą osób, dla których hasło „partnerstwo” jest ważne. Celem wspomnianego modułu jest m.in. wprowadzenie Państwa do zagadnień związanych z tworzeniem partnerstw oraz przedstawienie praktycznych przykładów współpracy NGOsów zarówno z administracją publiczną, jak i partnerami komercyjnymi. Mam nadzieję, że moduł będzie odpowiedzią dla Państwa na zagadnienia dot. współpracy jako usystematyzowany zbiór wiedzy, refleksji, doświadczeń i wskazówek w tym zakresie. Zapraszam więc Państwa do czynnego uczestnictwa poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.

Zwieńczeniem wspólnej pracy będzie krótki test końcowy, podsumowujący zdobytą przez Państwa wiedzę.  

 „Żaden człowiek nie jest samotną wyspą, każdy stanowi ułamek kontynentu” John Donne.

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia. Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

 Kamila Kapciak 

Skuteczne NGOsy –rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

Dziedzictwo Kulinarne Szlaku Doliny Radomki

kalendarz doliny radomki 2020

Powiększ czcionki
Tryb kontrastowy