dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Zasady dotyczące organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e-wolontariat

Szanowni Państwo,

Jest wielu ludzi, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc…

Angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego…

Można ich spotkać w wielu miejscach i instytucjach, m.in. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt…

Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych.. 

Jeżeli chcesz dołączyć do grona tych, których przygoda z wolontariatem już trwa, których jest już ponad 5 milionów działających w Polsce, zapraszam Cię do udziału w tym kursie. Odkryję przed Tobą tajniki wolontariatu. Poprowadzę drogą, która pomoże Ci zrozumieć podstawowe pojęcia, w przystępny sposób poznać zasadnicze przepisy prawa. Podpowiem, jak i gdzie zaangażować się w wolontariat i jak go zbudować wokół siebie.

Kurs składał się będzie z poszczególnych lekcji tematycznych. Ich uważna lektura pomoże Ci bez problemu zaliczyć test końcowy. Jego pozytywny wynik będzie dla Ciebie przepustką nie tylko do certyfikatu, ale przede wszystkim otworzy przed Tobą na oścież okno na realny świat ludzkich potrzeb i tych, którzy wraz z Tobą rozpoczną niezapomnianą wędrówkę po ścieżkach wolontariatu. 

To jak? Możemy zaczynać?

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia. Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

Wojciech Wciseł 

Skuteczne NGOsy –rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze