dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).

Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym „Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne)” realizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” współfinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Dzięki nabytej wiedzy przekazanej w zamieszczonych na platformie e-learningowej lekcjach zyskają Państwo niezbędne informacje na tematy związane z pozyskaniem środków na działanie i rozwój organizacji, czyli gdzie szukać i jak znaleźć środki na działalność. Jak pozyskać finanse z Unii Europejskiej, budżetu państwa, odpłatnej i nieodpłatnej działalności, zbiórek publicznych. Wiedza ta da Państwu podstawy przygotowania do skutecznego działania obywatelskiego w miejscu zamieszkania, promowania współpracy III sektora, samodzielnego pozyskiwania środków zewnętrznych na w/w działania jak też przygotowanie lokalnych liderów do działań na rzecz rozwoju kierowanego przez społeczność lokalną. 

Zapraszam Państwa do uczestniczenia w lekcjach poprzez systematyczny kontakt na platformie e-learningowej oraz do zadawania pytań na nurtujące zagadnienia.  

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/formularz8/index.html

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze