dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Szkolenie – wdrażanie LSR „Razem dla Radomki”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W szkoleniu przedstawiamy zakres działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” na lata 2014-2020, omawiamy główne kierunki rozwoju, główne inicjatywy które zamierzamy w tym okresie realizować. Przedstawiamy informacje o tym, co będziemy i realizujemy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zaprezentujemy również informacje o konkursach na nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, podejmowania działalności gospodarczej, projektów grantowych, inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury publicznej czy też Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego.

Zachęcamy do udział w bezpłatnym szkoleniu.

Zgłoszenie

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem  www.rekrutacja.elearning-szkolenia.eu

logotypy

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze