dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Nowe umiejętności – nowe szanse – kurs z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu

Po realizacji zagadnień kursu w formie stacjonarnej przewidujemy przeprowadzenie 20 godzin kursu w formie e-learningowej. Każdy z uczestników otrzyma opracowany przez wykładowcę zestaw zadań do wykonania utrwalający nabyte umiejętności podczas szkolenia stacjonarnego.

Ta forma doskonalenia swoich umiejętności skierowana jest przede wszystkim do osób przejawiających aktywność społeczną, przynależących do grup formalnych i nieformalnych np. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, itp.

Główne cele kursu to:

  • Podniesienie świadomości obywateli w zakresie potrzeb edukacyjnych;
  • Podniesienie umiejętności z zakresu obsługi komputera grupy obywateli gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ”Dziedzictwo i Rozwój”;
  • Podniesienie aktywności grupy uczestników/uczestniczek na lokalnym rynku działalności społecznej poprzez nabycie nowych umiejętności i wykorzystanie  ich w praktyce.

 

Rekrutacja zakończona

Do pobrania

multicel publikacja dir
II część publikacji 
 będącej kompendium wiedzy ze szkoleń prowadzonych w ramach projektu MultiCel przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój

cz.2 – Nowe umiejętności – nowe szanse. Kurs z zakresu podstaw obsługi komputera oraz Internetu

zobacz on-line lub pobierz wersję pdf (41,3 MB)

 

 

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zapraszamy do doliny Radomki

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka