dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

PR i promocja NGO. Kampania społeczna

W Państwa środowisku działa wiele organizacji realizujących inicjatywy na rzecz swojej społeczności lokalnej. Jednak gdy zapytamy naszego sąsiada, czy urzędnika w gminie o to by wymienił nam stowarzyszenia z jego miejscowości najczęściej nie uzyskamy odpowiedzi. Czy jest to zjawisko marginalne? Wcale nie. Okazuje się że większość organizacji zapomina, czy też w ogóle nie dba o budowaniu swojego wizerunku, a przez to nie istnieje w świadomości mieszkańców. 

Jeżeli organizacja nie prowadzi żadnej działalności informacyjno-promocyjnej, jeżeli nie stara się pokazać swoich osiągnięć – mimo, że jej działania są warte uwagi – to nie może dziwić się, że nie ma o niej żadnej wiedzy na terenie społeczności w której funkcjonuje. A wystarczyłoby przesłać informację do gazetki lokalnej, wysłać kartkę świąteczną, przesłać sprawozdanie z realizowanych inicjatyw czy odpowiedzieć na korespondencję mailową do niej skierowaną!

Nie może zdumiewać nas fakt, że dysponując świetną kadrą, zapleczem lokalowym i propozycją zajęć dodatkowych dla dzieci nie mamy chętnych do uczestniczenia w nich? Jeżeli nikt o tym nie wie, jeżeli nie potrafimy odpowiednio skierować komunikatów do rodziców, do uczestników. Dlatego nie może dziwić nas fakt, że mamy problem z rekrutacją. Wystarczyłoby powiesić kilka plakatów, poinformować szkoły, wręczyć ulotki rodzicom. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie potrafimy dotrzeć do określonej grupy odbiorców? Gdzie popełniamy błędy w budowaniu public relations organizacji? Dlaczego zapominamy w ogóle o budowie wizerunku naszego NGO, uważając ją często rzecz niepotrzebną? Czym jest public relations? Czy stowarzyszenia powinny się promować i od czego zacząć nasze działania?

Na te pytanie będę starał się odpowiedzieć, omawiając model PR dla organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. W niniejszej publikacji postaram się przedstawić podstawowe kompendium wiedzy, które wyjaśni Państwu po co organizacjom działania związane z promocją, kreowaniem wizerunku z całym tajemniczo wyglądającym zjawiskiem public relations. 

Zapraszam Państwa do uczestnictwa w kolejnej edycji szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i osób które chcą tworzyć silny III sektor, realizowanym Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w ramach zadania pt. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”.

Zgłoszenie udziału do szkolenia mogą Państwo dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny pod adresem http://elearning-szkolenia.eu/rejestracja/

Arkadiusz Ostrowski

Skuteczne NGOsy –rozwój wiejskich organizacji pozarządowych

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

Zapraszamy do doliny Radomki

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

sao radomka