dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach

„E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” to projekt skierowany do osób w każdym wieku – tak do młodzieży, jak i do osób w wieku 50+, zamieszkujących powiaty: przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencję i wzbogacić wiedzę w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich poprzez udział w szkoleniach e – learningowych.

Uczestnikami szkoleń mogą być zarówno pracownicy lub członkowie organizacji pozarządowych, wolontariusza, jak i osoby zainteresowane tematyką działania organizacji społecznościowych na obszarach wiejskich. Metoda szkoleń e – learningowych zapewnia różnorodność środków przekazu i ich interaktywność, tak by uczestnicy nigdy się nie nudzili. Zaletą e-learningu jest duża elastyczność, albowiem to uczestnicy decydują o miejscu, czasie i tempie nauki Dodatkowo pozwala korzystać z profesjonalnego doradztwa prowadzonego przez tutorów przygotowujących materiały opublikowane w panelu e – learningowym.

Projekt ma zapewnić wsparcie szkoleniowo – doradcze małych i nowo powstałych organizacji, grup inicjatywnych, grup formalnych i nieformalnych. Udostępnia innowacyjne narzędzia opieki merytorycznej w formie bezpłatnych szkoleń e – learningowych i doradztwa. Ma pomóc w uzyskaniu samodzielność przez organizacje wiejskie w zakresie zarówno bieżącej działalności, jaki i pozyskania środków finansowych na realizacje projektów na rzecz społeczności wiejskiej.

Szkolenia prowadzone są z zakresu następujących Modułów:

Każdy uczestnik bez względu na wiek czy przynależność organizacyjną będzie miał okazje w miesiącach listopad i grudzień 2012 r. skorzystać z wybranych bezpłatnych szkoleń e – learningowych poprzedzonych praktycznymi warsztatami z zakresu korzystania z tego nowoczesnego narzędzia edukacji. Warsztaty z obsługi panelu e – learningowego będą odbywać się w każdym z powiatów.

W trakcie szkolenia zapewnione będzie wszystkim korzystającym ze szkoleń na platformie e – learningowej opieka techniczna wykonawcy platformy oraz merytoryczne wsparcie tutorów – trenerów specjalizujących się w wybranej dziedzinie będącej przedmiotem szkolenia. Użytkownikom platformy zapewniony będzie całodobowy dostęp do szkoleń, dostęp do forum tematycznego i możliwość prowadzenia indywidualnych konsultacji on – line  z tutorami. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie z wybranego modułu/modułów i wypełnią test weryfikujący zdobytą wiedzę, otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie  wiedzy i umiejętności wykorzystywanej w przyszłości do działalności społecznej.

Wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom mają charakter bezpłatny.

Wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom mają charakter bezpłatny.

 

ebookE-learning w edukacji III sektora na wsiach
– dobre praktyki
 szkoleniowe
(e-book on-line)

czytaj

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze