dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Szkolenia – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przekazujemy w nim informację, które dotyczyć będą realizowanych przez nas konkursów o wybór wniosków, w tym na podjęcie działalności gospodarczej w ramach której premia wynosi 50 000,00 zł; z zakresu rozwoju działalności dla istniejących przedsiębiorstw (kwota wsparcia w wysokości 200 000,00 zł), jak również z zakresu działań projektów grantowych mających na celu rozwój społeczności lokalnych, w ramach których na realizację inicjatyw przekazujemy granty w wysokości od 5000,00 zł do 40 000,00 zł. Uzupełnieniem informacji o w/w szkoleniach będzie moduł w którym przedstawiamy informację o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023, przedstawiając działania i kierunki rozwoju obszaru LSR.

Poszczególne szkolenia dostępne są pod adresami

logotypy

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze