platforma szkoleniowa

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Szkolenia – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działań dla Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Przekazujemy w nim informację, które dotyczyć będą realizowanych przez nas konkursów o wybór wniosków, w tym na podjęcie działalności gospodarczej w ramach której premia wynosi 50 000,00 zł; z zakresu rozwoju działalności dla istniejących przedsiębiorstw (kwota wsparcia w wysokości 200 000,00 zł), jak również z zakresu działań projektów grantowych mających na celu rozwój społeczności lokalnych, w ramach których na realizację inicjatyw przekazujemy granty w wysokości od 5000,00 zł do 40 000,00 zł. Uzupełnieniem informacji o w/w szkoleniach będzie moduł w którym przedstawiamy informację o Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na lata 2016-2023, przedstawiając działania i kierunki rozwoju obszaru LSR.

Poszczególne szkolenia dostępne są pod adresami

logotypy

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ODWIEDŹ NAS:

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Chrońmy Powietrze

Zadbajmy o czyste powietrze

kalendarz doliny radomki 2020