NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

Akademia liderów organizacji pozarządowych

Podobny obraz

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do uczestnictwa w Akademii liderów organizacji pozarządowych, która będzie składała się z czterech modułów szkoleniowych trwających 16 dni. We współpracy ze Stowarzyszeniem BORIS uczestnicy rozwiną swoje kompetencje w zakresie zarządzania finansami, marketingiem, zasobami ludzkimi oraz strategią. Szukamy 60 osób do 4 grup szkoleniowych. Zapraszamy do rejestracji.

Organizacja pozarządowe wykonują liczne zadania pożytku publicznego. Ich specyfika oraz model funkcjonowania sprawia, że ich działalność jest uzależniona od wielu zmiennych czynników – np. możliwości członków organizacji do poświęcenia swojego wolnego czasu, wsparcia wolontariuszy, czy środków finansowych pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych. Często duża nieprzewidywalność co do zasobów umożliwiających realizację działań, wpływa na stabilność i efektywność organizacji. W warunkach dużej niepewności szczególnie ważna jest rola osób nimi zarządzających, ich ekspercka wiedza oraz doświadczenie. Organizacje zarządzane są w większości przez osoby, które doskonale orientują się w problematyce, dla której rozwiązania dana instytucja powstała. Niestety duża ich część posiada braki umiejętności w zakresie zarządzania, finansów, marketingu i komunikacji.

Pobierz Harmonogram szkolenia

Zarejestruj się!

Źródło: ngo.pl

„mikroGRANTY mOWES” dla organizacji pozarzadowych

mowes

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu radomskiego do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”. W załączeniu również dokumenty programowe. Poniżej mój numer telefonu oraz adres email w razie jakichkolwiek pytań. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośba o rozpowszechnienie informacji wśród lokalnych organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.

Inicjatywy podejmowane w ramach konkursu powinny być zrealizowane w terminie maksymalnie do 31.12.2019 roku.

Konkurs i przyznanie mikrograntów ma umożliwić realizację inicjatyw/przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój ekonomii społecznej w danym subregionie oraz m.in.:

·         zintensyfikują działania promujące przedsiębiorczość społeczną,

·         doprowadzą do powstania lub wzmocnienia istniejących partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej lub w inny sposób wpłyną na wzrost świadomości społecznej na ten temat,

·         zwiększą efektowność funkcjonujących przedsiębiorstw, liczbę zamówień społecznych itp.

Nabór wniosków jest otwarty i trwa do wyczerpania środków przewidzianych na konkurs.

Maksymalna kwota mikrograntu na daną inicjatywę/przedsięwzięcie może wynieść do 5.000,00 zł

Szczególnie preferowane będą inicjatywy realizowane w partnerstwach.

Do pobrania:

Dodatkowe informacje