dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Akademia Europejska 2023


Zaproszenie do udziału dla osób, które chcą wiedzieć, jak działa Unia Europejska

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian, które zachodzą w związku z toczącą się wojną i innymi globalnymi wyzwaniami. Organizatorami są Fundacja Schumana, Fundacja Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kurs będzie się składał z pięciu, 90-minutowych spotkań on-line organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej. Po zakończeniu cyklu chętni będą mogli się włączać w inne działania organizatorów Akademii, jak konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne (także zagranicą), etc.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • działaczy organizacji społecznych i obywatelskich;
 • pracowników sektora edukacji;
 • pracowników administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym;
 • innych osób, które w swojej pracy, edukacji lub działalności społecznej stykają się ze sprawami o tematyce europejskiej

W Akademii mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w całej Unii Europejskiej. Wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak działa Unia Europejska? Czym tak naprawdę się zajmuje i jak podejmuje decyzje.
 • Narzędzia weryfikacji informacji z sieci dostępne dla każdego. Dezinformacja w Europie.
 • Dlaczego łatwo mogę kupić buty z Włoch? Wspólny rynek jako podstawa istnienia Wspólnoty Europejskiej.
 • Jak wojna zmienia Unię Europejską? Czy starczy nam gazu, czy możliwe jest członkostwo Ukrainy w Unii, jaka będzie przyszłość relacji z Rosją?
 • O co chodzi w awanturze o KPO? Kilka słów o funduszach europejskich.

Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie oraz bieżących oczekiwań uczestników. Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera i OFOP.

Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej 2023.

Ziemianie atakują 2022

Raport pokazuje stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat zmiany klimatu. Projekt kolejny raz powstał w wyniku współpracy Lat Dwudziestych i Kantar Polska. W tej edycji jego powstanie wsparły też European Climate Foundation oraz UN Global Compact Network Poland.

Raport oparto na następujących źródłach wiedzy:

 • Badanie na próbie Polek i Polaków w wieku 18-65 lat.
 • Środowiskowy monitoring treści w internecie przeprowadzony przez autora badania Lata Dwudzieste.
 • Analiza ilościowa publikacji z prasy, portali internetowych i social mediów z okresu sierpień (Instytut Monitorowania Mediów).
 • Artykuły i komentarze grona ekspertów projektu.

  Raport został zrecenzowany przez Radę Klimatyczną przy UN Global Compact Network Poland.

  ODWIEDŹ NAS:

  mapa

  ORGANIZATOR PROJEKTU:

  razem dla radomki
  w dolinie radomki
  innowacyjna radomka

  PARTNERZY:

  Powiat Przysuski

  Powiat Przysuski

  Powiat Radomski

  powiat radomski

  Powiat Szydłowiecki

  powiat szydłowiecki

  Powiat Zwoleński

  powiat zwoleński

  Zapraszamy do doliny Radomki

  Zero Waste Poradnik dla Seniorów

  zero-waste poradnik dla seniorow

  Chrońmy Powietrze

  ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

  sao radomka