dofinansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w tym realizacji działań Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" - działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowany wynik operacji: osiągnięcie zaplanowanych z Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem dla Radomki" na lata 2016-2023 wskaźników w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LGD „RAZEM DLA RADOMKI” WYRÓŻNIONA MEDALEM PRO MASOVIA

Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi

Przedstawiamy temat, który nie tylko wiązał się z życiem codziennym ale także dotyczył wszystkich dziedzin życia mieszkańców wsi i małych miasteczek. Jest to folklor, czyli potoczna nazwa szeroko pojętej kultury ludowej. Całość tematu została podzielona na trzy części.

Część I wstępna, przybliża folklor jako szeroko pojętą kulturę ludową. Ukazuje sylwetki 2 wybitnych badaczy i dokumentalistów folkloru: Oskara Kolberga urodzonego w Przysusze oraz współczesnego etnografa prof. Andrzeja Bieńkowskiego. W części tej przedstawiono także instytucje, działające w regionie radomskim, które zajmują się propagowaniem kultury ludowej: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

części II przedstawiono elementy materialne kultury ludowej: budownictwo wiejskie, strój ludowy, ze szczególnym uwzględnieniem stroju opoczyńskiego, instrumenty ludowe oraz rękodzieło ludowe wraz z ginącym zawodami /ze względu na obszerna tematykę scharakteryzowano 2 zawody: garncarstwo i hafciarstwo/.

Część III to zapoznanie z elementami duchowymi folkloru: zwyczaje i obrzędy ludowe, podania, zagadki i przysłowia ludowe, muzyka, tańce oraz pieśni. Przedstawia się tu dwa obrzędy ludowe: dożynki i zapusty /lub ścięcie śmierci – obrzęd który zachował się tylko w Jedlińsku/. Omawiając w tej części muzykę i śpiew zapoznano z muzykami działającymi w regionie radomskim wraz z ich dorobkiem oraz najważniejszymi przeglądami folklorystycznymi.

Rekrutacja została zakończona

Aby zapisać się na szkolenia należało skorzystaj z zakładki rekrutacja

 elearning
E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa cz I. i II
– Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi
(e-book on-line)

czytaj

ODWIEDŹ NAS:

mapa

ORGANIZATOR PROJEKTU:

razem dla radomki
w dolinie radomki
innowacyjna radomka

PARTNERZY:

Powiat Przysuski

Powiat Przysuski

Powiat Radomski

powiat radomski

Powiat Szydłowiecki

powiat szydłowiecki

Powiat Zwoleński

powiat zwoleński

ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

wspólny trakt

Zero Waste Poradnik dla Seniorów

zero-waste poradnik dla seniorow

Chrońmy Powietrze